Kesejahteraan Kewangan Hari Tua

Financial Well Being in Old Age

Penduduk Malasia di jangka akan hidup lebih lama di bandingkan dengan generasi masa lepas. Pergantungan kepada wang untuk memenuhi keperluan kehidupan seharian menjadikan wang penting dalam kehidupan hari ini dan juga di hari tua. Pengecilan bilangan ahli keluarga mengurangkan sokongan sosial yang boleh di dapati semasa hari tua. Peningkatan kos sara hidup akan di jangka meningkatkan lagi kos hidup di masa hadapan. Pada masa yang sama apabila menjangkau umur lanjut, sesaorang mungkin mengalami penurunan tahap kesihatan. Apa yang bakal di alami semasa usir tua bergantung kepada cara gaya kehidupan semasa muda. Mereka yang mempunyai penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan lain lain biasanya akan terus menghidapi penyakit tersebut sehingga akhir hayat dan wang di perlukan untuk rawatan serta penjagaan.

Kajian yang di jalankan di Institut Gerontologi yang kini di kenali sebagai Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia(MyAgeing) menunjukkan bilangan orang muda  yang memikirkan hari tua mereka masih rendah. Malahan terdapat sebilangan kecil mereka…

View original post 186 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s